خرید و فروش زمین در رویان

زمین

خرید زمین جنگلی در رویان در باره این ملک باید گفت که این زمین جنگلی در رویان در یکی از بهترین و خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی رویان به متراژ ۳۰۰ با چشم اندازی نسبتا کامل رو به جنگل واقع شده است. همانطور که گفته شد این زمین جنگلی در منطقه منطقه ای […]

کد: Mz 1015
زمین: ۳۰۰ متر
بنا: ۰ متر
موقعیت: جنگلی
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین

خرید زمین تجاری مسکونی در رویان گفتنی است این زمین جنگلی در رویان در یکی از بهترین و جذاب‌ترین مناطق جنگلی رویان به متراژ ۴۲۰ با چشم‌انداز رو به جنگل واقع شده است. از نکات مثبت این جنگلی در رویان دسترسی آسان به جاده اصلی، مراکز تفریحی توریستی و همچنین پارک جنگلی است. خرید زمین […]

کد: Ez113
زمین: ۴۲۰ متر
بنا: ۰ متر
موقعیت: جنگلی
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین

خرید زمین شهری در رویان گفتنی است این زمین شهری در رویان در یکی از بهترین و جذاب‌ترین مناطق شهری رویان به متراژ ۲۴۰ با چشم‌انداز رو به جنگل واقع شده است. از نکات مثبت این شهری در رویان دسترسی آسان به جاده اصلی، مراکز تفریحی توریستی و همچنین پارک شهری است. خرید زمین در […]

کد: E.z107
زمین: ۲۴۰ متر
بنا: ۰ متر
موقعیت: شهری
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین

خرید زمین جنگلی در رویان گفتنی است این زمین جنگلی در رویان در یکی از بهترین و جذاب‌ترین مناطق جنگلی رویان به متراژ ۴۰۷ با چشم‌انداز رو به جنگل واقع شده است. از نکات مثبت این جنگلی در رویان دسترسی آسان به جاده اصلی، مراکز تفریحی توریستی و همچنین پارک جنگلی است. خرید زمین در […]

کد: Mz1116
زمین: ۴۰۷ متر
بنا: ۰ متر
موقعیت: جنگلی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین

خرید زمین جنگلی در رویان گفتنی است این زمین جنگلی در رویان در یکی از بهترین و جذاب‌ترین مناطق جنگلی رویان به متراژ ۴۳۰ با چشم‌انداز رو به جنگل واقع شده است. از نکات مثبت این جنگلی در رویان دسترسی آسان به جاده اصلی، مراکز تفریحی توریستی و همچنین پارک جنگلی است. خرید زمین در […]

کد: Mz104
زمین: ۴۳۰ متر
بنا: ۰ متر
موقعیت: جنگلی
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین

خرید زمین جنگلی در رویان گفتنی است این زمین جنگلی در رویان در یکی از بهترین و جذاب‌ترین مناطق جنگلی رویان به متراژ ۴۳۰ با چشم‌انداز رو به جنگل واقع شده است. از نکات مثبت این جنگلی در رویان دسترسی آسان به جاده اصلی، مراکز تفریحی توریستی و همچنین پارک جنگلی است. خرید زمین در […]

کد: Mz103
زمین: ۴۳۰ متر
بنا: ۰ متر
موقعیت: جنگلی
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه