ونوش

زمین

خرید زمین جنگلی در نوشهر در باره این ملک باید گفت که این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از بهترین و خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی نوشهر به متراژ ۸۵۰ با چشم اندازی نسبتا کامل رو به جنگل واقع شده است. همانطور که گفته شد این زمین جنگلی در منطقه شهرکی تهرانی […]

کد: bz114
زمین: ۸۵۰ متر
موقعیت: جنگلی
۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰

زمین

می‌توان گفت که این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از زیباترین مناطق جنگلی نوشهر به متراژ ۳۰۲ با چشم‌اندازی عالی و رو به جنگل و طبیعت بکر قرار دارد. از نکات مثبت این زمین جنگلی موقعیت کم‌نظیر این ملک، یعنی نزدیکی آن به دریا و جنگل است؛ همچنین این قطعه زمین در موقعیتی است […]

کد: BZ113
زمین: ۳۰۲ متر
موقعیت: جنگلی
۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین

خرید زمین جنگلی در نوشهر گفتنی است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از بهترین و جذاب‌ترین مناطق جنگلی نوشهر به متراژ ۲۴۰ با چشم‌انداز رو به جنگل واقع شده است. از نکات مثبت این جنگلی در نوشهر دسترسی آسان به جاده اصلی، مراکز تفریحی توریستی و همچنین پارک جنگلی است. خرید زمین در […]

کد: Mz121
زمین: ۲۴۰ متر
بنا: ۰ متر
موقعیت: جنگلی
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین

خرید زمین جنگلی در نوشهر گفتنی است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از بهترین و جذاب‌ترین مناطق جنگلی نوشهر به متراژ ۳,۶۰۰ با چشم‌انداز رو به جنگل واقع شده است. از نکات مثبت این جنگلی در نوشهر دسترسی آسان به جاده اصلی، مراکز تفریحی توریستی و همچنین پارک جنگلی است. خرید زمین در […]

کد: Mz115
زمین: ۳,۶۰۰ متر
بنا: ۰ متر
موقعیت: جنگلی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین

می‌توان گفت که این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از زیباترین مناطق جنگلی نوشهر به متراژ ۶۸۰ با چشم‌اندازی عالی و رو به جنگل و طبیعت بکر قرار دارد. از نکات مثبت این زمین جنگلی موقعیت کم‌نظیر این ملک است، یعنی نزدیکی آن به دریا و جنگل است؛ همچنین این قطعه زمین در مکانی […]

کد: Mz109
زمین: ۶۸۰ متر
بنا: ۰ متر
موقعیت: جنگلی
۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین

خرید زمین جنگلی در نوشهر گفتنی است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از بهترین و جذاب‌ترین مناطق جنگلی نوشهر به متراژ ۵۵۰ با چشم‌انداز رو به جنگل واقع شده است. از نکات مثبت این جنگلی در نوشهر دسترسی آسان به جاده اصلی، مراکز تفریحی توریستی و همچنین پارک جنگلی است. خرید زمین در […]

کد: Mz108
زمین: ۵۵۰ متر
بنا: ۰ متر
موقعیت: جنگلی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه